Förskolan Tingeling är en fristående förskola i Sävsjö kommun.
Förskolan Tingeling Öppnades hösten 2010. 
Vår nybyggda villa ligger nere vid Djurgårdsstugan (motionsområdet). Stensträngargatan 6  57632 Sävsjö
Villan är anpassad till förskoleverksamhet. 
I vår verksamhet är barn mellan 1-6 år välkomna. Barngruppen varierar mellan 20-27 barn beroende av vistelsetid, ålder och behov.
Vi lagar vår egna mat, då helst av närproducerade och ekologiska råvaror. 

Hösten-21 startade vi upp en ny avdelning "Silverdagg".  Förskolan Tingeling avd. Silverdagg ligger i Vrigstad. Vår lokal hittar ni  i
Villa Tegnér (gamla IM-hemmet) och är nyroneverad och anpassad till förskoleverksamhet. Verksamheten  där kommer vara uppbyggd på likvärdigt sätt och följa den profilering som vi har på Tingeling i Sävsjö. 
Vårt styrdokument Lpfö-18 präglar vår verksamhet. För oss är utveckling, kunskap och att känna trygghet viktigt.

Vi som arbetar på Tingeling:

Anna Krafft (Förskollärare/Rektor)
Kristin Trofast (Kostrådgivare/Ekonomibiträde)
Elin Andersson (Barnskötare)
Evelina Johansson (Barnskötare)
Jonna Carlsson (Förskollärare)
Julia Hagelvik (Fritidspedagog)

avd. Silverdagg:
Sandra Johansson (Förskollärare)
Marina Engfeldt (Ekonomibiträde)
Anna-Kajsa Magnusson (Förskollärare)
Saga Lindström (Barnskötare)
Sanna Thulin (Förskollärare)
Lisa Borglin Carlström (Barnskötare)

Vår verksamhet präglas av vår läroplan för förskolan (Lpfö-18). Målen från vår läroplan hittar man på många olika ställen i vår verksamhet
t ex temarbetet, dokumentationer, aktiviteter osv.

I vår verksamhet gillar vi att vara ute i olika miljöer. Vi går ofta och besöker olika lekplatser i vår närmiljö, vi går till skogen, vi gör utflykter till olika ställen både nära och på längre håll.
Lek och hälsa är något som vi tycker är viktigt, därför är det ett vardagligt inslag i vår verksamhet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Våra utvecklingsområden är:
*Matematik
*Språk
*Hållbar utveckling/Naturkunskap
*IKT
*Rörelse

Höst- och vårtermin har vi utvecklingssamtal med föräldrarna. Vi har ett föräldramöte på vårterminen och en familjeträff på höstterminen.
Vi arbetar alltid med ett temaarbete, som vi oftast väljer efter barnens önskan och behov.
Eftersom vi har många olika åldrar i vår verksamhet delar vi in barnen i olika grupper beroende på ålder. Detta för att  varje åldersgrupp ska få sina behov tillfredsställda och för att barnen ska kunna utvecklas.

Vår verksamhet stänger alltid 3 veckor på sommaren, veckan mellan Jul och Nyår, alla röda dagar och aftnar...
Våra öppetider är mån-fre. 06:00-17:15

Vi arbetar för att alla barnen ska känna sig trygga, att alla ska känna sig unika, få förstålese för att vi är olika men är lika betydelsefulla.....
Förskolan skall lägga grunden för livslångt lärande. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

Vi har vår egen barnkö, så man ansöker direkt till oss.
Vid frågor och funderingar kontakta oss:
 Tel. Tingeling: 072-309 90 44      
       Silverdagg: 070-257 76 66

Mail: forskolantingeling@hotmail.com
         skogsrundan48@gmail.com
         forskolansilverdagg@hotmail.com

Adress: Förskolan Tingeling                             
             Stensträngargatan 6                               
             576 32 Sävsjö                                            
             
               Förskolan Tingeling avd. Silverdagg                                                                  

               Villa Tegner
               Tegnervägen 8
               576 97 Vrigstad