Natur, Teknik & IKT:
I vår verksamhet är vi ute både för och eftermiddag. Då besöker vi olika platser i vår närmiljö. Vi har planerad utedag en gång/vecka. Då går vi till olika skogar för att lära oss om växter, djur, allemansrätt, Hitta Vilse och hur vi kan påverka vår miljö. Vi har då styrda aktiviteter men även fri lek. Tillsammans får vi uppleva vår natur på bästa sätt.

Teknik och programmering är något vi gillar på Tingeling. Vi arbetar med vår Blue Bot och Ipad och försöker utmana oss inom olika områden.
Ipad använder vi som ett verktyg i vår verksamhet för att kunna utveckla och lära oss om olika delar inom IT och andra ämnen.
Vår Blue Bot kommer finnas med i olika ämnen/aktiviteter i verksamheten, vi lär oss att programmera tillsmammnas med den.
Vi experimenterar och undersöker vad teknik är och vart den finns i vår vardag. Det blir många fina samtal tillsammans. 

Mål Lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
*förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
*förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.Tema
Under året 2024 kommer vi att arbeta med naturkunskap i vårt temaarbete. Tillsammans ska vi lära oss om vår natur och dess olika växter, djur och insekter. Allemansrätten, hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk), vattnets kretslopp, tomatens livscykel och maskhotell är något som barnen kommer att få ta del av. Vi kommer även arbeta med vårt matsvinn och hur det påverkar vår miljö.
Vi kommer att arbeta med material från "Väpplarna och Skogsmulle". 


Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.


Rörelse/hälsa:
Varje vecka har vi planerade rörelsetid utöver den spontana rörelsen som sker i verksamheten. Barnen kommer få testa på olika sporter, olika danser, hinderbanor och andra rörelseaktiviteter. Vi kommer besöka olika fritidshallar/planer och miljöer för att utöva de olika aktiviteterna.


Mål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.Hållbar utveckling:
Vi pratar mycket om vad som händer med vår miljö. Då vi hela tiden hör att miljön påverkas av allt vi gör, vad kan vi då bidra med på förskolan för att hjälpa våra skogar, vatten osv. 
*Skräpplockning, vi plockar upp skräp när vi ser det slängt i naturen. Vi tar med oss vårt skräp hem.
*Elektricitet, släcka alltid lampan när du går från rummet.
*Sparsam med vattnet när vi tvättar oss
*Släng inte mat, vi försöker äta upp.
*källsortering och återvinning
*odla våra egna grönsaker
*vi är rädda om vår miljö och våra sakerMål lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
*förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling


Matematik:
Vi arbetar med att få in det matematiska tänket i våra olika aktiviteter. Att få med sig det logiska tänket och en förståelse av hur matematiken fungerar och påverkar vår vardag. Barnen får bl a ta del av sortering, följe och se mönster, former, siffror, ramsräkning, antal, begrepp som stor-liten, likheter-olikheter, tid och rum, mätning osv.

Vi arbetar med olika material och hjälpmedel.

Mål lpf-18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp